Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Aktuelt

Fra Nürnberg til Balkan

Kampen for menneskerettigheter synes fremdeles meget vanskelig. Men ved vedtaket om opprettelsen av den internasjonale straffedomstol har det juridiske apparatet blitt radikalt forbedret.

Kun for abonnenter