Aktuelt

Vind i seilene for ATTAC-krav

“Innføring av Tobin-skatt, avskaffelse av skatteparadiser og gjeldsslette for de fattigste landene - på alle disse områdene er det fremgang å spore de siste månedene. “