Aktuelt

Kvarme og UDI i Normalia

Denne uken ble andre runde av høringsuttalelsene til ny utlendingslov offentliggjort. Smak på ordsammenstillingen: Utlending. Lov. Allerede her fornemmer vi et verdensbilde der “vi” ved hjelp av en lov skal regulere vårt forhold til, og beskytte oss mot “dem” – de fremmede. En slags “de andre der ute-loven”. Det vakte en viss oppsikt da UDIs direktør Trygve Nordby gikk ut i Dagsnytt denne uken og trosset Erna Solberg. Direktoratet anbefaler midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse for den gruppen av ureturnerbare asylsøkere som av ulike grunner ikke kan sendes tilbake med tvang. Bondevik II-regjeringens regulære utpressingspolitikk overfor disse svakeste er jevnt og trutt kritisert av FN og andre; så sent som i mai var FNs komité for menneskerettigheter bekymret over myndighetenes ansvarsfraskrivelse overfor denne gruppen. Hvordan en av de ureturnerbare selv opplever situasjonen, etter et år på gaten, kan du lese om i ukens avis.

Kanskje gjør det likevel større inntrykk på Bondeviks mannskap å lese hva Oslos biskop Ole Christian Kvarme skriver i sin høringsuttalelse til ny utlendingslov? Uttalelsen ligger lett tilgjengelig på Kommunaldepartementets nettsider, og er tankevekkende lesning for noen hver. Oslobiskopen slår fast at lovutkastet sementerer en måte å se verden på som har vært dominerende siden innvandringsstoppen ble innført i 1975. Det er et verdensbilde preget av fiendebilder, trussel og redsel. Frykt for masseinnvandring fra sør og øst, for uthuling av norske velferdsgoder og rettigheter, økende kriminalitet, for “anderledeshet” i kultur og rase, problemorientering vedrørende de fremmedes lojalitet til norske interesser og verdier, og ikke minst om tap av og press på norsk rikdom og velferd. “Vi definerer mennesker fra sør og øst som et problem, og institusjonaliserer utstøtningsmekanismer for å holde dem borte fra oss,” skriver biskopen i sine innledende bemerkninger til lovutvalgets utredning. De etterfølges av en rekke liberale og kritiske innspill om kjønnsbasert forfølgelse, familiegjenforening, menneskehandel og utvisning.

Dette synes kanskje forbløffende i visse kretser, men burde sant å si ikke overraske. Kristenfolket, ikke minst på Sør- og Vestlandet, har vært blant de mest internasjonalt orienterte i Norge, med sitt paradoksale, doble fokus på misjonering og grunnleggende felles menneskeverd for folk fra alle kulturer. Det som heller burde overraske, er om Bondevik-regjeringen velger å ignorere Kvarmes kritikk. Når Regjeringen har satt så mye prestisje inn på å få denne mannen som Gunnar Stålsetts etterfølger, må de jo lytte når Oslos biskop så tydelig kritiserer arbeidet med den nye utlendingsloven. For det er vitterlig Ole Christian Kvarmes signatur som står på uttalelsen.

Den som ellers trenger en oppdatering av kommunalministerens bravader hva norsk asylpolitikk angår, kan slå opp på "Solberg, Erna" i Morgenbladets kunstprosjekt Fritt frem denne uken. Her ramser Andrea Lange opp Solbergs rulleblad i leksikalsk stil. Det beskrives dessuten en tenkt union mellom Norge og Somalia: Normalia. Og Lange forteller historien om den første svarte musikeren som ble spilt inn på grammofon i Norge: Jack Butler. En ressurs, med andre ord. Det spørs om han ville vært det samme under dagens regime.

Alf van der Hagen

Mer fra Aktuelt