Aktuelt

Nasjonsbyggere i Edinburgh

Skottlands selvstendighetstrang næres av romantiske ideer om nasjonen og av strategiske blundere fra eliten i London.