Aktuelt

Den som deler, skal få

Utenriksdepartementet vil favorisere utviklingsland som vil bli like like som Norge.