Aktuelt

Brende mot Bjørnen

Når Russland krenker landegrenser, er det viktigere å håndheve folkeretten enn å verne norsk lakseeksport, fastslår utenriksminister Børge Brende.