Aktuelt

– Nye angrep vil komme

Franske imamer har ingen makt over moderne jihadister, som ofte er ressurssterke og overbevist om at de begår vold av kjærlighet.

[object Object]

Dette intervjuet ble gjort etter terrorangrepene i Paris i januar 2015.

Paris

– De jihadistene jeg har snakket med, jubler, de sier at dette er det største de har opplevd.

Det forteller David Thomson, journalist i Radio France Internationale (RFI) og forfatter av boken Les français jihadistes, etter terrorangrepene i Paris i forrige uke. I boken, som kom ut for ett år siden, intervjuer han 18 franske jihadister, som enten har vært, er eller ønsker å dra til Syria for å krige. Han har fortsatt kontakt med flere av dem. Thomson mener Frankrike og resten av Europa må lære seg å leve med den trusselen de utgjør.

Deres tro er absolutt, og de har tilegnet seg den på Internett. Alle verdier er snudd på hodet.

—   David Thomson, journalist

– Det vil uten tvil komme flere angrep som de vi nå har sett. Dette er angrep hvor det ikke nødvendigvis er mange drepte, men hvor hensikten er å få mest mulig medieoppmerksomhet og å skape sterke følelser. Jihadistene har oppnådd det de ønsker når du ser på reaksjonen i Frankrike nå, sier Thomson.

Da han dybdeintervjuet sine kilder i 2013, svarte omtrent halvparten av dem ja på spørsmålet om hvorvidt de ønsket å gjennomføre angrep i Frankrike. Senere har flere som sa nei, skiftet mening, og de som i 2013 ville angripe Frankrike, er styrket i troen. Det skyldes at Frankrike i august 2014 gikk med i USAs militæroperasjon mot Den islamske stat (IS) i Irak.

– Nå er det en instruks fra IS om å drepe, med alle tenkelige midler. Når jeg spør hvorfor de vil angripe franske mål, sier alle at de vil bringe krigen hit og gjøre det Frankrike gjør i land som Irak og Mali, nemlig å drepe kvinner og barn, sier Thomson.

Mange av disse fremmedkrigerne er tilhengere av såkalt individuell jihad, som kan utføres av enkeltpersoner. Og en viktig begrunnelse for å utføre slike angrep på fransk jord, er å øke islamofobien i vestlige land, slik at det blir lettere å rekruttere muslimer til jihadisme, ifølge Thomson.

Voldsom økning. Ifølge Thomson er det 15 ganger så mange overbeviste jihadister i dag som for ti år siden. Det nye i dag er at mange av jihadistene er ressurssterke, de har jobb og familie, og er ikke vokst opp som underprivilegerte innvandrerbarn i franske forstadsbyer, ifølge Thomson.

– De som hittil har gjennomført angrep, som Kouachi-brødrene, har bakgrunn som småkriminelle i forstedene, det er de som hittil har vært mest voldelige. Men blant dem som reiser til Syria, er det et mindretall som har vært fengslet før.

Thomson beskriver sine intervjuobjekter som dypt troende.

– Deres tro er absolutt, og de har tilegnet seg den på Internett. Alle verdier er snudd på hodet. De er gode, vi er onde, og flere har sagt til meg at de gjør det de gjør av kjærlighet.

Thomson advarer mot å tro at dette handler om naive kvinner og menn som har latt seg forlede av en forvrengt islamtolkning.

– De er rasjonelle i det de gjør, sier han.

Ingen autoritet. Men det franske samfunnet, inkludert foreldre, muslimske miljøer og myndighetene, står temmelig maktesløse overfor disse ekstremistene.

– Selv jihadister som er vokst opp i muslimske hjem, ser på sine foreldre som vantro, sier Thomson, som peker på at unge franskmenn ikke lenger blir radikalisert gjennom nettverk i moskeer.

– I dag er det ingen imamer igjen i Frankrike som tar til orde for jihad, de er fengslet eller sendt ut. Nå skjer all rekruttering på nettet, og særlig via sosiale medier. Når mine kilder snakker om familien sin, er det ofte folk de aldri har møtt, sier Thomson.

Bidrar det likevel til sinnet som motiverte til drap at franske, muslimske ledere uttaler at de er krenket av Muhammed-karikaturene i Charlie Hebdo?

– Nei. Jihadistene mener at alle muslimske grupper som på en eller annen måte samarbeider med den franske staten, består av frafalne. Deres autoriteter er døde jihadistledere som Osama bin Laden.

Hvordan kan denne jihadismen bekjempes?

– Vi kan ikke bekjempe den. Så lenge det pågår jihad rett utenfor Europas dør i Syria og Irak, og det er umulig å kontrollere nettverkene på Internett, kan vi ikke få grep om dette. Men det er mulig å overvåke fenomenet, forsøke å forstå og være forberedt når de går til aksjon, sier Thomson.

Fem planlagte angrep ble avverget i Frankrike i 2014.

– Våre land vil være sårbare, uansett hva vi gjør. Vi kan ikke sikre oss fullt ut mot nye angrep, sier journalisten David Thomson.

Mer fra Aktuelt