Aktuelt

11 løsninger på flyktningkrisen

Europa opplever sin største flyktningkatastrofe siden andre verdenskrig. Reaksjonen har vært forvirret, splittet og selvmotsigende. Her er løsningene som diskuteres – og noen av dem som ikke diskuteres.

Kun for abonnenter