Aktuelt

Optimistiske lesere

1000 deltakere i Morgenbladets spåkule har gjettet hva oljeprisen blir per desember 2016. Gjettingen begynte 22. des­ember og ble avsluttet 11. januar. I samme periode falt oljeprisen med syv dollar, fra 37 til 30. Det vises nesten ikke på gjettingen: Blant dem som svarte før nyttår, er middeltipset bare 2 dollar høyere enn blant dem som svarte etter. Akkurat nå antar oljemarkedet en pris på 35 dollar i desember. Tre firedeler av dere mener at oljeprisen skal være høyere. Her får vi avgjort om de såkalte ekspertene egentlig har noe å fare med – eller om verden bare burde overlates til dere lesere, først som sist.