Aktuelt

Älvdalsk slår tilbake!

De som har fulgt med i avisen de siste månedene, har sikkert fått med seg odysseen om det sjette nordiske språket: Älvdalsk. Den norske studenten Mats Blakstad søkte den internasjonle standardorganisasjonen (ISO) om å definere den svenske dialekten som et såkalt «minoritetsspråk». I januar avlso ISO søknaden. Men älvdalsken lystrer ikke makta. Tirsdag før påske stemte kommunestyret i Älvdalen for å opprette en egen barnehage med älvdalsk som morsmål. Planen er at språket skal følge barna gjennom skoleløpet.