Aktuelt

Tilbakemelding til Arvid, Espen og Anita

Vurdering av muntlig fremføring: Innovasjonstalen leverer på kompetansemålene.

Vel blåst, Anita! Dere var tre om fremføringen. Greit. Sømløst. Og som du sa, «Arvid fra Forskningsrådet, Espen fra Siva og jeg, er kompletterende.»

Som du sier: Du får bestillinger og leverer på dem. Du kommer fra en kant inn i et veletablert univers, virkemiddelapparatet, og har allerede lært mye, eller som du ville si: Tinteguri er på en krevende omstillingsreise, men står i det.

Læreplanens kompetansemål slår ikke ned på bruken av sjargong, så da du tirsdag, under Innovasjonstalen i Oslo, lot havrommet gli sømløst inn i den helt nødvendige sirkulærøkonomien, så leverte du på kompetansemålet for muntlig fremføring: «Språket er presist og tilpasset den aktuelle situasjonen og målgruppen.» Målgruppen utvider seg raskt nå. Mange, helt vanlige folk som deg og meg, lever av å kunne skille skarpt mellom inkubator, næringshage, næringspark og næringsklynge. Når nå Innovasjonstalen Innlandet er avholdt på Gjøvik og Innovasjonstalen holdes regionalt i ukene som kommer, på Lister Nyskaping i Lyngdal, ved Ipark i Måltidets hus i Stavanger, ved Tivoli North i Kirkenes og ved Sørlandsporten Næringshage i Risør, vil du snakke til folk som synes det er befriende at du tar bladet fra munnen og sier det rett ut at havrommet, helse, velferd og «smarte samfunn» har stort potensiale for vekst. At det er du, og ikke statsministeren som sier at «Norge må ta en tydeligere plass i verden», betyr at du har lyttet til menneskene i næringshagene.

---

Innovasjonstalen 2016

---

Sørlandsporten er en tydelig plass, innover i landet fra Risør. Ja, Sørlandsporten er den første tunnelen langs E18 som fikk navn! Og næringshagen her skriver seg tilbake til aller første pulje av statens industrivekstanlegg. Siden kom de andre etter, med sine tunneler, og næringshager. Espen, direktøren i Siva, har ikke samme synlighetskompetanse som deg, Anita! Men uten skiltet som det står SIVA på, ville ikke Sørlandsporten ha vært der den er i dag. Språket ditt har de allerede: «Vi har arbeidet med SKRIK-prosjektet som ønsker å øke etableringstakten i Aust-Agder. Ikke nok med det: Vi er en viktig bidragsyter i prosjektet Innovativ kraft. Eller for å si det sånn: Vi er en viktig bidragsyter og stemme i utviklingen av næring i vår region!»

Hvem skulle trodd at det de egentlig gjør i næringshagen er å støpe skrog til livbåter? Her er de allerede i havrommet langs veien.

Men ett lesetips skal du få: I det ennå ikke helt smarte samfunnet vårt, men litt smarte samfunnet vårt, er stortingsreferentens stenografi digitalt tilgjengelig, og det er ikke nytt at folk stusser over begreper som «havrommet». Statsråd Helge Seip (V) foredro Stortingsproposisjon 65 1966/67 «Om selskapet for industrivekstanlegg», og allerede i innledningen gikk han rett på språket. Om terminologien, forklarte Seip at «framlegget bygger på det britiske system med «Industrial Estates». «Dette uttrykk har av Distriktenes utbyggingsfond vært oversatt til industrivekstsentra seinere også til sentralanlegg for industribygg og industribyggsentra», forklarte han, men departementet mente alle ord hvor «senter» er brukt, vil kunne forveksles med uttrykkene «vekstsenter» og «prøvesenter». Derfor ville statsråden foreslå at man «finner en betegnelse som ungår utrrykket «senter» og som samtidig er forholdsvis kort, og er blitt stående ved å gjøre framlegg om industrivekstanlegg.» Men la ikke dette forstyrre inntrykket av at alt er nytt under solen.