Aktuelt

Sjokkvending i nordisk språkslag

Den internasjonale standardorganisasjonen har ombestemt seg: Älvdalsk er et minoritetsspråk!

Tilhengere av det svenske lokalspråket älvdalsk fikk i januar sine drømmer knust. Da bestemte den Internasjonale standardorganisasjonen (ISO) at de ikke ville definere det som minoritetsspråk. De støttet dermed den svenske staten, som mener det særegne tale- og skriftmålet er en dialekt underlagt standardsvensk.

Nå har ISO, i et sjokkerende brudd på sine vanlige rutiner, ombestemt seg.

– Älvdalsk er fått en internasjonal anerkjennelse som et språk, skriver den norske studenten Mats Blakstad på e-post til Morgenbladet. Det var han som fikk den opprinnelige søknaden sendt inn til ISO.

– ISO har vært raske med å rette opp en feil de selv har gjort. Det kan ikke stilles spesialkrav til anerkjennelse av älvdalsk som ikke stilles til noen andre språk i verden, bare fordi svenske myndigheter ber om det. Jeg synes det er bra at ISO har tatt en slik pragmatisk tilnærming til saken.

Blakstad forteller om gledesutbrudd blant älvdalsktalende:

– Jeg har fått mange svært positive tilbakemeldinger fra både kjente og ukjente, i og utenfor Älvdalen, blant annet fra Ulum Dalska som har jobbet for anerkjennelse av älvdalsk i over 30 år, og ordføreren i Älvdalen, Peter Egardt, skriver han.

Hos svenske språkmyndigheter er det en litt mer sober tone:

– Älvdalska lever opp til de kriteriene ISO stiller for språkkoder. En beslutning om hvorvidt älvdalsk skal få status som et nasjonalt minoritetsspråk i Sverige er et helt annet spørsmål, skriver Jennie Spetz, utreder i det svenske språkrådet, til Morgenbladet.

Det spørsmålet ble diskutert av regjeringen i 2013, ikke i favør av älvdalsk språkstatus.

– Vi anser ikke at muligheten for å overføre älvdalsk fra en generasjon til den neste er avhengig av at språket får status som nasjonalt minoritetsspråk, skriver Spetz.

Hun nevner at det blant annet er startet en barnehage i Älvdalen hvor man delvis skal snakke älvdalsk.

Blakkstad ser annerledes på det:

– Jeg tror denne saken kommer til å bli pinligere og pinligere for svenske myndigheter jo lenger den trekker ut. Jeg anbefaler dem å følge i ISO sitt fotspor og gjøre en rask helomvending.

Askild Matre Aasarød

Journalist

Relaterte artikler