Aktuelt

Benekter eksklusjonen

Maktkampen fortsetter i minipartiet Demokratene. Partileder Kim Steinar Kjærner-Strømberg nekter å anerkjenne vedtaket som ekskluderte ham. I stedet har han avholdt sitt eget møte, og ekskludert motstanderne.

I går omtalte Morgenbladet Demokratenes vedtak om å ekskludere partileder Kim Steinar Kjærner-Strømberg. Bakgrunnen for eksklusjonen var avsløringene i Morgenbladet.

I dag slo lederen tilbake. En pressemelding signert «Erik Gifford, pressesjef i Demokratene», viser til at et «enstemmig landsstyre og sentralstyre» den 11. juni har ekskludert 18 navngitte medlemmer av partiet, samt fylket Vestfold. Landsstyret var riktignok redusert til tre fylkeslag, Oslo, Hordaland og Nordland, da vedtaket ble fattet.

Eksklusjonslisten inkluderer Vidar Kleppe, som var med å stifte partiet i 2002, og politisk nestleder Makvan Kasheikal. Listen rommer også samtlige landsstyremedlemmer som stemte for eksklusjon den 10. juni. Lederen har imidlertid ikke lenger tilgang til hjemmesiden deres, og pressemeldingen er ikke å finne der. Han er også fjernet fra oversikten over tillitsvalgte.


«Kupp». Pressesjef Gifford, som ifølge nestleder Kasheikal ble ekskludert fra partiet allerede 3. mai, beskriver landsstyrevedtaket fra 10. juni som et «kupp», og anerkjenner ikke landsmøtet som skal avholdes til helgen.

Alle medlemmene av partiet skal innkalles til møte, og det har de ikke mulighet til å gjøre, for de har ikke medlemskartoteket.

—   Erik Gifford

– Det er et ulovlig møte, som ikke er innkalt i henhold til vedtektene. I vedtektene står det at alle medlemmene av partiet skal innkalles til møte, og det har de ikke mulighet til å gjøre, for de har ikke medlemskartoteket. Det er det vi som har, sier han til Morgenbladet.

---

Problemer innad i Demokratene

---

Gifford hevder at fire av syv faste sentralstyremedlemmer stemte for eksklusjonene – Kim Steinar Kjærner-Strømberg, hans kone Liv-Beathe, og de to hordalandsrepresentantene Atle Stien og Per Opsahl. Men dette bestrides av nestleder Kasheikal. Han hevder at lederen har forfalsket protokollen og lagt inn stemmene til styremedlemmene Atle Stien og Per Opsahl. Det har ikke lyktes Morgenbladet å få tak i disse.

Svertekampanje. Gifford mener det hele dreier seg om å ta oppmerksomheten vekk fra politietterforskningen partiet er utsatt for. Partilovnemnda anmeldte i vår partiet for grovt underslag, knyttet til en tidligere periode. Saken er under etterforskning. Gifford mener Morgenbladets sak om partilederens bløffer er et spill:

– Dette er en svertekampanje av kuppmakerne, for å ta fokuset bort fra den økonomiske kriminaliteten.

– Men vi ettergikk disse opplysningene grundig…

– OK, da har dere gjort det. Da får dere stå for det.


Avviser påstandene. Nestleder Makvan Kasheikal avviser Giffords påstander kategorisk.

– Til og med stater i den tredje verden, der jeg kommer fra, forholder seg til demokratiske spilleregler. De har hatt tre fylkeslag til stede. Vi har hatt ni. Hvem er det som er demokratisk? Hvis du blir ekskludert fra en organisasjon, kan du komme i etterkant og ekskludere andre?

– Hva gjør dere, rent praktisk, hvis de fortsetter å insistere på at de ikke er ekskludert?

– Frem til landsmøtet gjør vi ingenting, men når ny leder er valgt skal han få fullmakt til å rydde opp i disse ustabile personene. I verste fall må vi gå til anmeldelse mot dem. Vi kan ikke bruke tid på folk som ikke forholder seg til virkeligheten og demokratiske vedtak.

Sigve Indregard

Journalist. Førstedivisjonsspiller i curling.