Aktuelt

Hundreårsflommen

Bergen 2045: Basseng på torget, kanaler i sentrum og gress på takene skal hjelpe byen å holde hodet over vannet når klimaendringene rammer.