Aktuelt

ICC vil granskes

Avsløringene om Moreno-Ocampo vil lede til en offentlig gransking, sier stabssjefen ved sjefsanklagerens kontor hos ICC.

ICC er dypt rystet over det som er avdekket av Mediapart og ti andre europeiske medier de siste dagene om domstolens tidligere ansikt utad. Stabssjef Sam Shoamanesh, ved sjefsanklager Fatou Bensoudas kontor, har oversendt Morgenbladet en erklæring der hun fastslår at hun ikke har søkt råd eller samarbeidet med Luis Moreno-Ocampo i noen av sakene som etterforskes hos ICC.

Den alvorligste anklagen som er kommet frem, er at to av ICCs ansatte har lekket informasjon eller mottatt betaling for tjenester utført for Moreno-Ocampos klienter.

– Uten å forhåndsdømme om riktigheten av anklagene, tar sjefsanklager Bensouda og hennes kontor slike tilfeller svært alvorlig, sier Shoamanesh, og tilføyer:

– Vi tar de nødvendige skritt for å få disse anklagene etterforsket gjennom en offentlig gransking, i tråd med domstolens lovbestemte rammeverk som regulerer ansattes adferd, hvor vi respekterer rettssikkerheten og rettighetene til de berørte, sier Shoamanesh.

Sannsynligvis vil Bensouda be om en gransking i regi av det som kalles Independent Oversight Mechanism (IOM). Den ble etablert tidligere i år av statspartene som er med i ICC, og opptrer uavhengig av domstolen. På grunnlag av resultatet av en slik gransking, vil Bensouda så gjennomføre eventuelle sanksjoner mot ansatte.

Les ICCs pressemelding publisert torsdag kveld 5. oktober.

Les også Morten Bergsmos kronikk: ICC må gjenreise tilliten.

Norsk UD. Norge er en av ICCs viktigste støttespillere, og mye prestisje er nedlagt fra norsk side både da domstolen ble opprettet og senere. Norge har betalt nær 90 millioner kroner for domstolens drift de siste seks årene.

– Vi er svært bekymret over de opplysningene som nå er fremkommet i mediene om den tidligere sjefsanklageren. Dette må nå undersøkes grundig av domstolen. Vi avventer resultatet av en slik undersøkelse, sier Astrid Sehl, pressetalsperson i Utenriksdepartementet.

Hun peker på at ICC er en er en viktig aktør i kampen mot straffrihet for de mest alvorlige, internasjonale forbrytelsene, som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, og at Norge derfor helt fra starten av vært en viktig støttespiller for domstolen.

– Sakene som kommer opp for domstolen er svært krevende. Det at domstolen i det hele tatt eksisterer, er av betydning i en rekke land, selv om få saker så langt har endt med domfellelse, sier Sehl i UD.

Red: Lenken til ICCs pressemelding er lagt til fredag klokken 11.30.

Tove Gravdal

Journalist, tidligere i Morgenbladet. Dekker USA, Midtøsten, FN, Norges rolle i verden, og ikke minst, fransk politikk og samfunnsliv. Ga ut boken Ett år i Champagne i 2002 og har i ti år skrevet en vinspalte i Morgenbladet. Seneste bok: Til bords med de mektige – historien om Norge og FNs sikkerhetsråd (2020).