Aktuelt

Lukket laks

Sara Calabrese har forsket på laks i lukkede anlegg. Men hun tror det er urealistisk at all oppdrett vil bli lukket.

---

Doktoren Svarer

Sara Calabrese disputerte 22. juni ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Environmental and biological requirements of post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) in closed-containment aquaculture systems.

---

– Du har skrevet doktorgrad om hvordan laksen vil ha det i lukkede anlegg. Hvorfor er dette viktig å finne ut av?

– Næringen er interessert i å teste dette nå. Tradisjonelt lever smolten, smålaks, i lukkede anlegg i ferskvann på land, men flyttes til sjøen når den blir av en viss størrelse. Nå er næringen interessert i at større sjøvannstilpasset fisk, såkalt post-smolt, skal leve i lukkede anlegg.

– Hvorfor?

– For å minske risikoen for rømming og lakselus, som er de store hindrene for vekst i næringen i dag. Dessuten kan man i lukkede anlegg gjøre mer for å optimalisere temperatur og eksterne forhold i miljøet. Et bra miljø for fisken gjør den mer robust, og den vokser fortere, men vi vet lite om hvilket miljø som er best.

– Det har vært eksperimentert med lukkede anlegg i Norge før, men dette gikk man bort fra?

– Det ble testet mye på 1990-tallet, men det teknologiske var ikke på plass. I dag er det flere som tester ut dette på større fisk, for eksempel i Danmark og Canada. I Norge kan det være aktuelt å ha laksen i lukkede anlegg på land inntil de blir en kilo store.

– Helt kort, hva er et lukket anlegg?

– En oppdrettskonstruksjon der fisken skilles fra det eksterne miljøet. Det kan være i karsystemer på land, men kan også være i store enheter som senkes ned i sjøen. Man pumper da ofte inn vann fra dypet, for å slippe lusa som lever i de øverste meterne.

– Jeg mener å ha sett bilde av disse karene som ser ut som enorme egg?

– Marine Harvest og Hauge Aqua har fått forskningskonsesjon for å teste dette, det er i planleggingsfasen.

– Konkret hva studerte du?

– Hvor mange fisk man kan ha i et slikt lukket anlegg. Det koster litt mer å drive et lukket anlegg, så biologien må være optimal for laksen. Jeg fant ut at man kunne ha opptil 75 kilo laks per kubikkmeter vann i lukkede sjøanlegg. Hvis man hadde mer, fikk man negative effekter for vekst og velferd. Og så testet vi hvor mye vann man må pumpe inn i slike anlegg. I kar på land så vi på optimalt saltinnhold og om trening i form av økt vannhastighet var bra for post-smolt.

– Det kommer jevnlig uttalelser fra politikere og aktivister om at lukkede anlegg er fremtiden for oppdrettsnæringen. Er det realistisk?

– Nei, jeg tror ikke all produksjonen blir lukket. Per i dag koster det for mye å produsere helt fram til matfisk i lukkede anlegg i Norge. Men gjennom å holde fisken lengre i lukket anlegg kan man minske tiden som fisken er i sjøen, og utnytte sjøanleggene bedre. Etter hvert som teknologien blir bedre og vi vet mer, tror jeg flere vil være interessert i å produsere helt frem til matfisk i lukkede anlegg.

Simen Sætre

Journalist i Morgenbladet og forfatter av dokumentarbøkene Tolken. En afghaners beretning om en muldvarp i Det norske forsvaret (2017, sammen med Qais Wahidi), Fjordman (2013), Petromania (2009), Hugo (2006) og Den lille stygge sjokoladeboka (2004).