Aktuelt

Vil ha egen undersøkelse av om ulven er norsk

Penger for å gjøre det lettere å leve med ulven er avlat, mener Trysil kommune.

Da Stortinget i fjor beordret en ny genutredning av norsk ulv – som Morgenbladet har skrevet om – kom de folkevalgte også med et annet pålegg: Staten måtte sette av penger til «konfliktdempende tiltak» i kommuner med ulv. Den potten deles ut i disse dager. Noen har fått støtte til rovdyrgjerder eller beskyttelsesutstyr til hund, andre til jegere som ikke får jaktet når ulven spiser elgen. Men i Trysil tenkte de annerledes.

Deres konfliktdemping? En genundersøkelse av ulven – en slik som regjeringen allerede har satt igang.

– Vi tenkte det er et viktig spørsmål for folk. Det er mange som føler på det – er ulven satt ut? Jeg har ingen tydelig mening selv, men jeg vil gjerne vite det, sier Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp).

Staten sa nei – formålet med disse pengene er tiltak for folk, sa statsråd Vidar Helgesen i Stortinget denne uken. Slikt blir det furting av. En nyhetssak på Trysil kommunes nettsider om avslaget starter slik: «Når vi ikke kan få penger til en […] undersøkelse om ulvens opphav, vil vi ikke ha noen ulvemillion.»

– Var dette det eneste konfliktdempende tiltaket dere kunne komme på?

– Om vi tar imot penger for tapt bruk av utmark eller tapte jaktrettigheter, da sier vi samtidig – ja vel, da har vi fått kompensert, da er det greit, svarer Sletten.

– Vi har kalt det avlat. Vi vil ikke kompenseres for noe som ikke er til salgs.

– Så eneste mulige konfliktdempende tiltak, slik dere ser det, er at ulven fjernes helt?

– Ja, den tilnærmingen som befolkningen har til rovdyr i dag, den går ikke, sier Sletten.

Hedmark-representant Emilie Mehl (Sp) tok opp Trysils sak i Stortinget onsdag. Fra talerstolen spurte hun Helgesen om han avslo søknaden fordi han var «redd for resultatet?» Til det svarte Helgesen nei.

Hanne Østli Jakobsen

Forskningsjournalist, skriver om vitenskap og samfunn.

Relaterte artikler
Forskning

Ulvetider i forskningen