Aktuelt

Faller de høye hælers psykologi?

I sosialpsykologien får en ene teorien etter den andre problemer når de blir nærmere ettergått. Nå er det den franske psykologen Nicolas Guéguen som er i søkelyset, forteller Ars Tecnica. Han er kjent for sin forskning på kjønn, og skal blant annet ha vist at menn faktisk synes høye hæler er mest sexy og at det er mindre sannsynlig at menn hjelper en kvinne enn en annen mann. Men andre forskere mener det er noe muffens med datamaterialet i Guéguens studier. De har varslet det franske psykologforbundet uten å nå frem, og varsler derfor at de nå vil publisere en serie artikler som belyser problemene.