Aktuelt

Tre om skandalen ved Svenska Akademien

1. Hva forteller skandalen rundt Kulturprofilen oss om Svenska Akademien? 

2. Har du tillit til det arbeidet med priser og stipender Svenska Akademien gjør og har gjort de seneste årene? 

3. Bør noen av Svenska Akademiens medlemmer miste plassen sin? I så fall: hvem?

Malte Persson, forfatter og oversetter

1. At sammenblandingen av offentlig maktutøvelse og private lojaliteter har vært altfor stor, noe som har fått tragiske konsekvenser. Om sammenblandingen er en direkte konsekvens av Svenska Akademiens oppbygning og arbeidsmåte kan diskuteres, men det har i hvert fall ikke forhindret den.

2. Jeg har aldri tilhørt dem som har trodd at Svenska Akademien er korrumpert på den måten, og mange av virksomhetene de finansierer, er uten tvil både viktige og verdige. Likevel har jeg de seneste dagene fått høre historier som får meg til å tvile. Og her blir mangelen på innsyn et problem, for

Bare mistanken om korrupsjon risikerer å gjøre omgivelsene føyelige.

—   Malte Persson

på en lammende og destruktiv måte.

3. Akademiens statutter inneholder en paragraf om eksklusjon av medlemmer som har forbrutt seg mot «heder og ære». Den bør man ta på største alvor, synes jeg. Særlig om man vil fortsette å ta de øvrige statuttene alvorlig. Det er klart at enkelte akademimedlemmer har betydelig større skyld enn andre, men fullt innsyn i hvem som nøyaktig har gjort eller unnlatt å gjøre hva, vet nok bare Svenska Akademien. Hvis også de siste opplysningene om lekkede nobelprisvinnere stemmer, begriper jeg imidlertid ikke hvordan man skal kunne beholde Kulturprofilens kone i Akademien. På den andre siden ligger ansvaret neppe bare hos henne.

Gabriella Håkansson, forfatter og kritiker

1. Uttalelsene til akademimedlemmer og de nye faktaene om nobelprislekkasjer tyder på at arbeidet i Akademien har store mangler både hva gjelder rutiner og arbeidsmåte. Det har åpenbart vært inhabilitet, og det er åpenbart også blitt reist spørsmål og kritikk mot Kulturprofilen som det ikke har vært mulig å håndtere i gruppen.

Jeg ser veldig alvorlig på informasjonen om at Kulturprofilen har lekket nobelprisvinnere.

—   Gabriella Håkansson

2. Nei, det har jeg ikke. Det er på tide at Akademien gjennomgår en reformasjon og tar i bruk åpne og moderne arbeidsmetoder rundt hvordan stiftelsens priser og stipender deles ut. Man kan for eksempel kanskje gjøre en del av potten mulig å søke på som arbeidsstipender for forfattere. Jurymedlemmene i de ulike arbeidsgruppene og nemndene bør selvsagt være offentlig, i likhet med alle mottagere av prisene og stipendene. Den skjeve kjønnsfordelingen som råder, bør rettes opp omgående, og for å komme i møte alle mistanker om nepotisme eller økonomisk utilbørlighet, bør også de utdelte midlene fra de siste årene offentliggjøres.

3. Jeg ser veldig alvorlig på den nye informasjonen om at Kulturprofilen har lekket minst tre nobelprisvinnere, ikke minst fordi både Akademiens og prisens rykte blir tilskitnet. Man må komme til bunns i hvem som er lekkasjen eller lekkasjene i Akademien, og den eller disse bør gå umiddelbart.

Sigrid Combüchen, forfatter

Kulturprofilens kone later til å være syndebukken, og hans fremste offer.

—   Sigrid Combüchen

1. Svenska Akademien ble grunnlagt av en opplyst despot som ble skutt i magen på et maskeball. Diskusjonen i forbindelse med fatwaen mot Rushdie, der tre akademimedlemmer valgte å gå, fremstår som intellektuell og sofistikert sammenlignet med historien om Monsieur le Prophile. At han tok seg friheter overfor kvinner og jenter har alle kjent til i tiår, og bagatellisert. (De fleste har imidlertid ikke visst krenkelsenes alvorlighetsgrad.) At han har gjort det i kraft av sin makt, går rett til kjernen av det #metoo-kampanjen kjemper mot. Men hvordan i helvete har en middelmådig mann fått en slik makt? Gjennom ekteskap, og nærhet til en inner city-intelligentsia i hovedstaden som er medlemmer av eller assosiert med Akademien. Da hans kone ble valgt inn, var hun den første i en kategori av personligheter som siden har fulgt henne inn i Akademien! Og hvem av kameratene som er inhabile av vennskapelige grunner, kan ikke noe advokatbyrå fastslå med sikkerhet.

2. Man saumfarer jo ikke prislistene, men kan ikke unngå å legge merke til at flere store priser har gått til en person som har vært inspirasjon for og nær venn av medlemmer i Akademien.

3. Kulturprofilens kone later til å være syndebukken, og hans fremste offer. Hun er en strålende dikter som forsvarer sin plass i kretsen bedre enn de fleste, så det er rent ut tragisk. Hvis noen av de mer oppblåste posørene som har vært hans nære venner, forsvinner ut i ørkenen, er det bare sunt for dem.

Olaf Haagensen

Journalist i Morgenbladet.