Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Aktuelt

«Feil og fordummende»

Både Fivas og Transparency International er kritiske til Kjell Rolands fremstilling av bistandsdebatten.

– Kjell Rolands karakterisering av Fivas er feil og fordummende. At å ta vare på miljøet og passe på å ikke gjøre situasjonen verre for dem som blir berørt av en utbygging er å stikke kjepper i hjulene for utviklingen, bygger på et så abstrahert og forenklet bilde av utvikling at de fleste intuitivt vil skjønne at det er feil, sier Jonas Holmqvist, daglig leder i Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas).

Han mener grunnen til at vestlige utviklingsorganisasjoner og investeringsbanker ikke har bygget særlig mange nye demninger i Afrika siden 90-tallet er at de har tatt opp i seg mange av kravene til bærekraft som miljøbevegelsen har kjempet frem.

– Den trege starten for Norfunds vannkraftsatsing i Afrika dreier seg også om at det er vanskelig å finne økonomisk lønnsomme prosjekter. Noe som henger sammen både med byggekostnader og med usikre økonomiske og politiske rammer for prosjektene. I dette komplekse bildet er det trist at Roland vil karakterisere den hjemlige diskusjonen heller enn å diskutere hvordan det norske bidraget til økonomisk utvikling kan bli bedre, sier Holmqvist.

Rolands fremstilling av Bugoye-prosjektet er «karakteristisk forenklet til det fordummende», mener Holmqvist.

– Det var store problemer i prosjektet fordi ugandiske myndigheter ikke ville betale for strømmen. Dette løste seg først da daværende utviklingsminister Erik Solheim avla president Yoweri Museveni en personlig visitt. Trønderenergi ga også tydelig uttrykk for at de ønsket flere prosjekter i Uganda. Da de i stedet solgte seg ut er de vanskelige relasjonene til ugandiske myndighetene åpenbart en viktig faktor. Slik politisk risiko ser det ut til at Roland er blind for.

Det er trist at Roland heller vil karakterisere den hjemlige diskusjonen enn å diskutere hvordan det norske bidraget til økonomisk utvikling kan bli bedre.

—   Jonas Holmqvist, leder i Fivas

Også Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge, er kritisk til enkelte av Rolands uttalelser, men på et annet grunnlag.

– I iveren etter å dra i gang en bistandspolitisk debatt, kommer Roland i skade for å karakterisere Transparency International (TI) og en rekke organisasjoner nærmest som statsfinansierte NGO-er med enøyd og misforstått agenda, sier Slettemark. Hun understreker at TI ikke er en bistandspolitisk organisasjon, men en global antikorrupsjonsorganisasjon.

– I likhet med Norfund er vi opptatt av at investeringer i lønnsom næringsutvikling i utviklingsland er avgjørende for fattigdomsbekjempelse og velstandsutvikling. Nettopp derfor samarbeider TI Norge tett med sine medlemmer i norsk næringsliv, for å gi råd, men også å lære av deres erfaringer om hvordan man håndterer risiko i markeder preget av korrupte konkurransevilkår.

– I denne sammenheng brukes Transparency Internationals korrupsjonsindeks konstruktivt av næringsliv og investorer, slik at de kan ta forholdsregler før de går inn i vanskelige markeder, påpeker Slettemark.