Aktuelt

Hvordan skal jeg få sagt det?

Assorterte talere sier «Oslomet»:

Kjære fonetiker. Jeg har jo lest ett og annet om stavemåten av Oslomet, altså det som pleide å hete Høgskolen i Oslo og Akershus. Men hvordan uttales navnet, sånn rent fonetisk? Jeg har en østnorsk dialekt.

Hilsen Tungekrøll (21)

Her må vi holde tungen rett i munnen (om det i det hele tatt er der den skal være), og en god start er å etterligne ord som ligner i ordklasse, bøyning og stavelser. Eksempler på slike ord er «fantomet» og «kondomet», som har trykk på andre stavelse og stum t til slutt. Men la oss for sikkerhets skyld gå gjennom hver enkelt lyd: 1) kort, trang, bakre, rundet vokal, 2) ustemt retrofleks frikativ 3) stemt, retrofleks, lateral approksimant, 4) lang, trang, bakre, rundet vokal, 5) stemt, bilabial nasal, 6) kort, trykklett, midtre, halvtrang vokal. Tonem 1.

Skulle ikke lyd 2 vært en ustemt, palato-alveolar frikativ, tenker du kanskje nå. Nei, den er nok retrofleks! Men det er vanskelig å bestemme artikulatorene her, og selv har jeg hørt både alveolar og postalveolar uttale i den passive artikulatoren og subapikal og apikal i den aktive.

Bøyningsendelsen ser forresten ut til å ha sitt etymologiske opphav i det greske -oma (på norsk -omet), som brukes i forbindelse med sykdom, død og svulst (jf. «hematomet», «syndromet» osv.) Men dét må du ta med noen andre.