Aktuelt

Fuck – en kjærlighetshistorie

Hva de 414 384 ordene som falt i Big Brother i 2001, kan lære oss om norsk språk i dag.

På et bokkledd kontor i øverste etasje i en av de teglstenskledde høyblokkene på Blindern i Oslo sitter 69 år gamle Ruth Vatvedt Fjeld, professor i nordisk språk, og ser på en skjerm. Den viser to muntre, halvnakne menn i 20-årene. Mellom dem sitter en kvinne, fullt påkledd, også hun munter og i 20-årene.

– Nå må du se, sier Fjeld.

En mann kommer inn. Han er halvnaken og i 20-årene, han også. Kvinnen reiser seg brått og sier: «I stad sa du at du hadde masse røyk, men du hadde gitt det til han! Fuck you! Fuck you!»

Kvinnen heter Anette, mannen i anmarsj heter Rodney, og filmklippet stammer fra den første sesongen av realityshowet Big Brother i 2001. Det vi var vitne til, var kurtise.

– Her er det helt tydelig at hun vil gjøre seg interessant for Rodney. Hun bruker hans språk for å flørte, sier Fjeld.

Hvorfor banne. At dette er hans språk, kan professor Fjeld fastslå med ekstrem nøyaktighet. Hvert eneste ord som ble ytret i Big Brother for 17 år siden, er nemlig nedskrevet og lagret i overskuelig ettertid på Tekstlaboratoriet hos Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. De 414 384 ordene utgjør et korpus – en database med innsamlet språk. I dette korpuset kan Fjeld på et blunk søke opp hvert eneste faen og hvert eneste fuck som falt i løpet av de hundre dagene tv-serien varte. Og det er nettopp dét hun har gjort i et forskningsprosjekt sammen med professor Elsa Kristiansen fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Men hvordan kan det å si «fuck you» til noen være flørtende?

– Det kalles akkommodasjon, sier Fjeld, altså at vi tilpasser språket ut fra hvem vi snakker med.

– Et vanlig eksempel er hvordan vi endrer språket når vi snakker med barn, men også med kjæresten eller med sjefen. Når vi kjapt legger om spesielle ting, som for eksempel banneuttrykk, er det et tegn på at vi ønsker å bli akseptert eller at vi vil imponere – eller begge deler.

Det fyrste fuck vi høyra fekk. Norske tv-seere skulle få se at det gikk veien for Anette og Rodney. De to ble livsledsagere – eller i det minste underlivsledsagere – alt mens de påpasselig drev og tilpasset seg hverandres språk i Big Brother-huset våren 2001. Men det Fjeld fatter interesse for nå, i 2018, er hvordan Anette og Rodney brukte banningen for å vinne hverandres hjerter.

Den første måneden i huset var Rodney den eneste som tok f-ordet i sin munn. Men så skjer det noe. Han gir seg nesten helt! Samtidig, på dag 30, i en absurd scene der en av de andre mannlige deltagerne sitter oppå Anette og slipper mat ut av munnen, ytrer hun ordet for første gang. Og så er det gjort. Da serien gikk mot slutten, hadde Anette gått fra å være en ikkefuckbruker til å bli ordets fremste representant.

Kvinner banner klokt. Banneforskere skiller mellom tre typer banning: banning mot andre («faen ta deg!»), banning mot seg selv («faen ta meg!») og såkalt kontekst-banning («faens dritt!»), som nærmest fungerer som en trykkventil. Kvinner og menn fordeler seg ulikt i disse kategoriene. Menn banner lettere mot andre, og kvinner har lettere for å forbanne seg selv. I tillegg bruker menn gjerne et grovere språk enn kvinner, noe Fjeld også fant i Big Brother-korpuset.

– Det er et tydelig mønster at de mannlige deltagerne banner ved «faen», «helvete» og andre ord som vi gjerne synes er grove, mens de kvinnelige deltagerne bruker «herregud» og «gudameg» og såkalt mildere banneord, sier Fjeld.

Men kjønnsforskjellene stopper ikke der. Banneforskningen viser at kvinner er mer kløktige bannere – de har en strategi med det de gjør. Menn, på sin side, banner gjerne for å markere at de er – nettopp – menn.

Fuckets inntog. På kontoret i den høye blokka på Blindern er det nå et papir med en graf vi har foran oss. Den stammer fra Nasjonalbibliotekets Bokhylla.no og viser forekomsten av forskjellige banneord i digitaliserte tekster tilbake til 1810. «Faen», «satan», «herregud», «helvete» og så videre danser opp og ned i spisse bølger etter hvor ofte de har stått å lese. Helt nederst ligger en liten, blå strek som begynner å stige rundt årtusenskiftet, altså omtrent på samme tid som Big Brother første gang gikk på lufta. Det er økningen i antall «fuck» vi er vitne til.

---

Bannskap

Big Brother-korpuset er en søkbar database med alle ordene som ble sagt under den første sesongen av realityshowet Big Brother i 2001. På samme tid begynner banneordet fuck å etablere seg i norsk språk.

Dagens fuck har vi lånt fra engelsk, men det var faktisk vikingene som brakte ordet over Nordsjøen i sin tid. Det er flere meninger om hvilket ord det faktisk kommer fra. Det norrøne fokka kan bety både «ha sex» og «ødelegge» – to verb vikingene var spesielt berømte for på De britiske øyer. Et annet forslag er at det stammer fra det norrøne fukka, som betyr «å støte».

I vår tid har ordet overlevd i et ord som «fokkseil» – seilet som slår i vinden.

---

– Det aller første fuck-belegget jeg har funnet i norske tekster, er i en roman som ble oversatt fra svensk i 1948 – Torstein Jonssons Konvoi, sier Fjeld.

– Men det er først i vår tid at det er mulig å dokumentere banneordforråd ved hjelp av skriftspråk, det var bare i helt spesielle tilfeller man skrev banneord før.

Hun peker på at de nye mediene ble allemannseie rundt årtusenskiftet, og at vi i dag skriver tekster som i større grad reflekterer muntlig språk.

Big Brother-korpuset begynner å dra på årene, men for språkforskere er det likevel en veldig verdifull kilde. Det er et muntlig korpus, talerne snakker uredigert, ufiltrert og fullstendig uten manus. Det er fullt av såkalt spontantale, og derfor uovertruffent for den som vil studere tendenser i språket – for eksempel banning.

Fjeld er leksikograf, altså en som beskjeftiger seg med ordforråd og ordbøker. Hun har vært NRKs bokmålskonsulent og vært prosjektleder for Leksikografisk bokmålskorpus, som blant annet Bokmålsordboka baserer seg på.

Tenker du at fuck hører hjemme i norske ordbøker?

– Ja, absolutt, på lik linje med mange andre tabuord. Enten man er mot banning eller ikke, så er det viktig at man lærer hvilke ord som er tabu. Det gjelder ikke minst folk som lærer norsk som andrespråk.

– For tiden arbeider du med en banneordbok. Har de bannehungrige noe å glede seg til?

– Å ja. Det er utrolig mange tabuord som ennå ikke har sett ordbøkenes lys.

Mer fra Aktuelt