Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Aktuelt

Sykkelhjelm hjelper: En observasjonsstudie

Ferskt feltarbeid viser at det er lurt å bruke hjelm.

[object Object]

En ny studie viser at sykkelhjelm hjelper brukerne å unngå store, åpne sår i hodet. Det kommer frem i en rapport publisert i denne avisen akkurat nå. Tidligere forskning har stilt spørsmål ved om hjelmen egentlig hjelper, eller bare gjør syklistene mindre villige til å sykle – med dertil følgende konsekvenser for helse og miljø. (Notis)forfatteren av den nye studien observerte en sykkelulykke (n=1) i en bakke i en sentral del av en norsk hovedstad, der syklisten på grunn av en møteulykke endte i asfalten med en anslått fart på altfor mange km/t. Studieobjektet hadde hjelm; kontrafaktisk anslås det at risikoen for store hull i hodet ville vært i området 99-100 prosent (p-verdi: Veldig sikkert). Konklusjonen fra studien er klar, melder forfatteren: Du er ikke en statistikk. Bruk hjelm.