Aktuelt

Dritten i demokratiet

Hva gjør vi som nasjon når utedoen er full? To råskinn fra Møre kniver om å få kontrakten på håndtering av Norges giftige avfall, mens folk lokalt mener demokratiet blir overkjørt dersom giften deponeres hos dem.