Aktuelt

– Mistillit satt i system

Belønningssystemet for forskere fungerer ikke etter hensikten. Humanistisk forskning anerkjennes ikke i dagens system.

Kun for abonnenter