Aktuelt

Aldri har det vært riktigere å si ridende rytter til hest

I 2020 får verden se mer av Nord-Koreas leder Kim Jong-un, skriver Sun Heidi Sæbø.

I 2020 spår vi at Kim Jong-un gjør et comeback som beryktet missiltester og atomvåpen-utvikler. Oppmerksomheten rundt verdens yngste diktator nådde sitt absolutte klimaks da han og Donald Trump svermet for hverandre en varm junidag i 2018. Siden har toppmøtet i Singapore falmet slik de fleste sommerminner og intense fascinasjoner har en tendens til å gjøre.

Dialogen mellom Nord-Korea og USA, den eneste egentlig interessante motparten for regimet i Pyongyang, er gått i stå. Siste reelle forhandlingsforsøk var i Stockholm i oktober, men de drøyt åtte timer lange samtalene endte med en disputt om hvorvidt amerikanerne hadde vært «kreative» eller ikke. Det nordkoreanske regimet har signalisert at det nå er slutt på tålmodigheten. Forsøket på tilnærming og nedrustning har utløpsdato idet 2019 blir til 2020. Etter det kan man forvente seg en «ny kurs». De aller fleste Nord-Korea-kjennere tolker det som at vi fremover får se en Kim Jong-un som er mer aggressiv og haukete.

<strong>DE STYRER VERDEN I 2020</strong>

Noen vil mene at verden styres av teknologiselskaper og industrigiganter, andre at makten er flyttet til overnasjonale beslutningsorgan. Men enkeltmenneskers evne til å påvirke historiens løp, til å starte kriger eller slutte fred, til å skape rikdom eller lidelse for befolkningen, er også et faktum.

<a href="https://morgenbladet.no/tags/de-styrer-verden-i-2020" target="_blank">I denne artikkelserien som publiseres på Morgenbladet.no</a> gjennom romjulen ser vi nærmere på noen av de viktigste statslederne og hvilke utfordringer de står overfor i året som kommer.<br/>

Det er også sannsynlig at regimet revitaliserer den såkalte byungjin-politikken. En doktrine som Kim Jong-un lanserte våren 2013, og som innebærer løfter om både utvikling av kjernefysiske våpen og økonomisk vekst. Disse ambisjonene lar seg ikke bare lese ut av de siste uttalelsene som er kommet via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Det er også mulig å tolke ut av bildene som det samme propagandamaskineriet produserer. Bildene som gjerne blir avfeid for sin tydelige iscenesettelse og ufrivillige komikk, tjener nemlig et viktig formål. I et land som ellers kjennetegnes av lukkethet, gir fotografiene en tilsiktet pekepinn på hvem og hva som er viktig.

Denne senhøsten for eksempel, har Kim Jong-un tidvis hatt dobbelt så mange offentlige opptredener sammenlignet med tidligere, og i de fleste sammenhengene har aktiviteten knyttet seg til økonomisk vekst. At han på toppen av dette to ganger har latt seg avbilde på en hvit hesterygg med kurs for det hellige fjellet Paektu, er også en tydelig indikasjon på at han har fattet viktige og strategiske beslutninger som angår nasjonens fremtid.

Bildet av ridende rytter til hest er derfor en nyttig pleonasme om man skal forstå Nord-Korea og Kim Jong-un fremover.

Les flere analyser i denne serien fra og med 26. desember.

Sun Heidi Sæbø

Sjefredaktør og administrerende direktør i Morgenbladet