Aktuelt

– Handler ikke om en utagerende festkultur, men om overgrep

To av de fornærmede i saken sier til Morgenbladet, via sine bistandsadvokater, at de stiller seg uforstående til påstander om at metoo-bevegelsen skal ha gitt anledning til å «rettferdiggjøre egen fortid» eller på annen måte skal ha påvirket deres opplevelse av det som skjedde.

«Jeg har ingenting å rettferdiggjøre fra min egen fortid», skriver den ene kvinnen.

«Derimot har denne bevegelsen gitt meg styrke til å endelig tørre å snakke om det som har skjedd i fortiden. Endelig kommer ikke lenger menn (eller kvinner) unna med uønsket seksuelle handlinger, og endelig tør de som er blitt utsatt for det å snakke om det, og faktisk få en mulighet til å bli trodd. Det har personlig tatt lang tid å snakke om alt som har skjedd, og metoo har hjulpet meg til å ikke ha like mye skyldfølelse og skam.

Rettssaken handler ikke om å sette seg til doms over en utagerende festkultur som alle var med på. Den dreier seg om overgrep; å våkne opp av at noen ligger med deg. Det var straffbart både den gang og nå, uavhengig av metoo.»

En annen av de fornærmede sier dette: «At metoo har gitt en anledning til å ‘rettferdiggjøre sin egen fortid’? Metoo-bevegelsen startet jo i oktober 2017. I denne saken kom vel de første anmeldelsene i 2015. Jeg gikk til politiet i oktober 2016, nøyaktig ett år før metoo».

Fra koordinerende bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb har Morgenbladet fått følgende generelle kommentar: «Jeg opplever at vinkling er knyttet til moralske temaer som livsstil, kvinneidealer, normdannelser i en kultur/ukultur, ikke de straffbare forhold saken gjelder. Flere fornærmede og vitner har som en del av miljøbeskrivelsen fortalt om seksuell kontakt i relasjoner preget av stor aldersforskjell/maktposisjon og rus, men saken gjelder ikke seksuell kontakt i en slik «gråsone» mellom frivillighet og utnyttelse. Det saken gjelder er voldtekter hvor de fornærmede våkner av at tiltalte har seksuell omgang med de fornærmede.

Man kan heller ikke kjøpe seg fri fra straffbare handlinger ved å gi festivalpass eller sette unge jentene på gjestelister.»