Aktuelt

Norge skal lede den tyngste komiteen

Norge skal lede sanksjonskomiteen for Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd. Det vil kreve gode evner til å balansere mellom stormaktenes interesser.