Aktuelt

Norge har fått batteridilla

Når Europa vil frigjøre seg fra Kina og være selvberget med bilbatterier, er konsekvensen at Sørlandskysten har døpt seg om. Velkommen til The Batterycoast ved Arendal.

Kun for abonnenter