Aktuelt

Fullforsikret og uforsiktige

I Norge er vi så godt som fullforsikret mot naturødeleggelser. Er ordningene så gode at vi bygger der vi ikke burde?

Kvam 20130523.
Flommen på Østlandet 2013.
Store nedbørsmengder har ført til flom og store ødeleggelser flere steder på Østlandet som her på Kvam i Gudbransdalen torsdag. Elva Storåa
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kun for abonnenter