Aktuelt

Bør dyr få universelle rettigheter?

Det bør diskuteres fordi dyr har så svakt rettsvern i dag, mener kriminolog Ragnhild Sollund.