Aktuelt

Har internasjonaliseringen i norsk akademia gått for langt?

Morgenbladets forskningspodkast.

Cecilie Hellestveit

Utenlandske forskere «bruker våre forskningsinstitusjoner som forskningshoteller», sier Cecilie Hellestveit. «Norske forskere er så innsausa i maktstrukturene og elitenettverkene at det er vanskelige for dem å ta et utenfraperspektiv», svarer Tore Wig.

Hellestveit, forsker ved Folkerettsinstituttet, og Wig, professor i statsvitenskap ved UiO, diskuterer om det er et gode eller et problem at stadig flere av Norges forskningsstillinger går til utenlandske søkere.


Mer fra Aktuelt