Kultur

– Kritikken beror på en misforståelse

Lars Toft-Eriksen svarer for første gang på kritikken mot komiteen som lager Munchmuseets nye kunstneriske profil. I en bekymringsmelding har de tillitsvalgte kritisert komiteen for å utelate museets kuratorer.