Aktuelt

Tre A4-sider gjør slutt på over 50 år med straff

Tre høyesterettsdommer og en instruks fra Riksadvokaten har endret rettstilstanden: Rusavhengige skal ikke lenger straffeforfølges. Men hvem skal regnes som rusavhengig?