Aktuelt

– Politikken tar mer hensyn til innvandrerkvinners enn -menns interesser

Innvandrermenn faller utenfor arbeidsmarkedet, mener Masoud Ebrahimnejad. Mye handler om språk. Han mener et godt integreringstiltak derfor vil være å redusere kravet til språkferdigheter i offentlige stillinger.