Aktuelt

Idealet om samsvar mellom kjønnsorganer og kjønnsidentitet er nytt

Jules Gill-Peterson viser at transbarn spilte en avgjørende rolle i utarbeidelsen av moderne tanker om kjønn.