Aktuelt

– Vil appellere til at arbeidsgivere ikke kun tenker maks effektivitet

Nav-direktøren mener Norge har en historisk mulighet til å få flere fra trygd til jobb. Men kan Nav-beistet bli en stor, vennlig kjempe?