Bøker

Førstegenerasjonens forfatter

Få av pakistanerne som innvandret på 1970-tallet, har gitt ut bøker i Norge. Et unntak er den anerkjente poeten Jamshed Masroor, som ble oppfordret av lyrikeren Rolf Jacobsen til å sende inn dikt til norske forlag.