Aktuelt

Dokumentene som gjør det mulig å spise av naturen

De er abstrakte, ujevne, ofte mangelfulle og betalt av utbyggerne. Når konsekvensutredninger ikke klarer å kartlegge sårbar natur, blir resultatet at stadig mer av av den forsvinner.