Demokrati

Svar fra NHO

Sigve Indregard spanderer godt med plass på en liten del av Næringslivets Perspektivmelding, i hovedsak bruken av én grafikk. Han har noen gode poenger. Vi burde for eksempel delt enda flere kilder, blant annet der forskerne bak materialet imøtegår tidligere kritikk.

Men på vår tilmålte plass er vi likevel mest opptatt av den siste delen av og det aller viktigste poenget i Indregards artikkel, som også er helt i tråd med NHOs hovedbudskap: Næringslivets Perspektivmelding hviler ikke på én enkeltgrafikk eller enkeltpåstand, men derimot en rekke bekymringsfulle trekk rundt oss: proteksjonisme, handelskrig, lavere tillit til myndigheter og media og antidemokratiske tendenser. Vi er opptatt av summen av disse, hva de betyr for bedriftene og samfunnet og ønsker en debatt om hvordan utviklingen kan snus.

Og selv om det er forskjellige meninger om metodebruk og skalabruk av materialet til Foa og Mounk står en ting klart igjen: Selv om du vrir og vender på tallene og eventuelt slår sammen de høyeste skårene på skalaen, viser materialet at i mange land mener de yngre aldersgruppene det er mindre viktig å bo i et demokrati enn de eldre. Vi skulle ønske vi kunne snakket om og debattert akkurat det enda mer.