Demokrati

Autoritær nasjonalisme eller bare kleptokrati?

Lovene endres, men er det nasjonens ære, eller bare makthavernes bankkontoer som skal gjenreises? Aage Borchgrevink savner en marxistisk analyse av utviklingen i Russland.

Kun for abonnenter