Demokrati

Polen reagerer på EU-tiltak – vil sabotere unionen

EU nekter fortsatt å utbetale 35 milliarder euro til Polen fordi rettssikkerheten i landet er truet. Nå varsler Warszawa hevntiltak.