Demokrati

USA skal sikre valgsystemet mot fremtidige tyranner

6. januar blottla svakheter i det amerikanske valgsystemet. Nå er det bred enighet om å tette hullene.