Forskning

Språkorganisten

Terje Lohndal (26) omtales som et geni og er blitt kalt «lingvistikkens Mozart». Kjenner han presset?

Kun for abonnenter