Forskning

Brent barn skyr ilden

En tøff oppvekst setter varige spor. Men det trenger ikke være noen ulempe.