Forskning

Vondt i viljen

Nye funn kan tyde på at en av de mest populære og best funderte sosialpsykologiske teoriene er feil. Bak kan det ligge en vitenskapelig systemkrise. Kan vi overhodet stole på forskning?