Forskning

- Merkelappene sitter løst

Ketil Slagstad forsker på hvordan personer som søker kjønnsbekreftende behandling, opplever møtet med helsevesenet. Han opplever det offentlige ordskiftet som hardt, polarisert og unyansert.