Forskning

Pandemiteknologien setter mer enn personvernet på spill

Koronakrisen kan føre til fundamentale endringer i verdens maktrelasjoner.