Forskning

Blodprøve kan påvise Alzheimers sykdom

Hvor skal i så fall terskelen ligge for å bruke den?