Forskning

Elefanten (telefonen) i rommet

I smarttelefonforskningen er det lett å plukke de resultatene som passer ens overbevisning og bekymring best.